Bli en ännu mer professionell arbetsgivare

Friska människor är den viktigaste faktorn för framgång för alla företag. Det är därför vi på Avonova Assist är specialiserade på att vara bäst på människor. Vi skapar trygga jobb, professionella arbetsgivare och chefer och ger dig full kontroll över lagkrav. Resultatet är motiverade och friska medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.

Mer än bara SAM

Vi tar hand om dina anställda i alla faser av anställningsförhållandet. För att kunna göra det så jobbar vi med att se helheten, vilket vi gör när vi ser de anställda utifrån ett 24-timmars perspektiv. Vi hjälper dig med att få full kontroll över lagar och regler, men också med att skapa lojalitet, stolthet, kultur och att vara en professionell arbetsgivare. Med lösningar från Avonova Assist får du bland annat:

  • Kartläggning av SAM-status

  • Hjälp till att upprätta en handlingsplan och ett system för SAM

  • Aktiv rådgivning, kurser och veckovisa webbinarier

  • Hälsokontroll för alla anställda

  • Egen sjukfrånvarohantering och krisjour 24-timmar om dygnet

  • Chefsstöd

  • Digitala scheman och mallar

När du skickar in formuläret ger du oss ditt samtycke till att vi kan kontakta dig. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Vi är där ni är

120 kontor

Avonova är Sveriges största leverantör av företagshälsovård och finns på ca 120 orter i hela landet.

650 medarbetare

Våra anställda bidrar med fler friska människor på trygga, sunda och produktiva arbetsplatser.

6000 kunder

Avonova Hälsa har mer än 6000 kunder i de flesta branscher.

Flexibilitet

Våra tvärvetenskapliga team har en hög kompetens på området arbetsmiljö och anpassar det efter dina behov.

Uppnå en varaktig reducering av sjukfrånvaron

Sverige ligger på toppen av sjukfrånvarostatistiken. Genom att tänka holistiskt och se medarbetaren ur ett 24-timmars perspektiv kommer du och din Avonova Assist-rådgivare att arbeta för att uppnå en varaktig reducering av sjukfrånvaron. Resultatet blir trygga och motiverade medarbetare, i tillägg till sparade utgifter för företaget.

Arbeta med helheten

Vi måste förstå sambandet mellan sjukfrånvaro, uppföljning av individen, systematiskt arbetsmiljöarbete, ledning och organisering av arbetet.

Världsledande inom sjukfrånvaro

Arbetsgivare betalar flera miljarder kronor årligen i sjukpenning. Ovanpå det kommer förlorade intäkter eftersom anställda inte är produktiva under sjukfrånvaron.

Symptom på ett större problem

Sjukfrånvaron kan bero på utmaningar i arbetsmiljön, privatlivet eller på strukturella problem. Ofta beror sjukfrånvaron på flera faktorer samtidigt.

24-timmars perspektiv

Genom att kartlägga den anställda kan vi bättre förstå vad som påverkar frånvaron och på så sätt reducera risken för en långtidssjukskrivning.

Genom att skicka formuläret ger du oss ditt samtycke till att vi kan kontakta dig. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Vill du höra mer om hur du kan minska kostnaderna på ditt företag och öka motivationen för dina anställda? Lämna ditt telefonnummer för ett oförpliktande samtal där vi berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Du kan när som helst ändra dina kommunikationsinställningar. Mer information i vår sekretesspolicy.