HMS-kurs og arbeidsmiljøkurs

Vi er Norges fremste kursleverandør på helse, miljø og sikkerhet og skreddersyr kursløsninger som dekker dine behov der du er når du trenger det.

Kursene bidrar til å sørge for at virksomheten holder seg innenfor Arbeidsmiljøloven og at overskudd, god helse bygges – både for de ansatte og bedriften.

Bli en mester på arbeidsmiljø!

Kursoversikt

Filtrer kurs 

Her vises 24 av 24 kurs

ASSIST

HMS

Fysisk kurs

Webinar

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Et HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombudd, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), opplæring for arbeidsgivere og tillitsvalgte. For dem uten krav til 40 timer opplæring, kan deltakerne velge å gjennomføre kun første del av kurset.

Språk Norsk

Passer for: Ledere, Verneombud / AMU, HR- og HMS-personell

Les mer om kurset

ASSIST

HMS

Fysisk kurs

Webinar

Grunnkurs i arbeidsmiljø for bygg- og anleggsbransjen

Et skreddersydd kurs for bygg- og anleggsbransjen hvor vi går gjennom de sentrale HMS-prinsippene i arbeidsmiljøloven, men tar også for seg det sentrale SHA-begrepet og byggherreforskriften. Kurset imøtekommer kravet om 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljølovgivningen, og er tilpasset for å ta med viktige aspekter av HMS- og SHA-arbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Språk Norsk

Passer for: Ledere, Verneombud / AMU, HR- og HMS-personell

Les mer om kurset

ASSIST

HMS

Fysisk kurs

Webinar

Introduction to HSE

Introduction to HSE is a course that covers the basics of workplace health and safety, by giving you a thorough introduction to the HSE legislation and all the main topics of the HSE work. The course can be completed as a 40-hour training, compulsory for safety representatives and members of the working environment committee, or as a two-day course for those without the 40-hour requirement.

Språk Engelsk

Passer for: Ledere, Verneombud / AMU, HR- og HMS-personell

Les mer om kurset

ASSIST

HMS

Fysisk kurs

Webinar

HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere er et heldagskurs som ivaretar den lovpålagte opplæringen i helse, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere og ledere i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

Språk Norsk

Passer for: Ledere

Les mer om kurset

Ledelse

Webinar

E-læring

Lederløftet nivå 1: Meg som leder

Dette kurset har som hensikt å bidra til at du forstår hva lederrollen består i og får innsikt i noen grunnleggende modeller og trening i å bruke disse til å analysere og beslutte i situasjoner som ledere ofte møter i hverdagen.

Språk Norsk

Passer for: Ledere

Les mer om kurset

Side 1 av 4

Kurstyper

Fysiske kurs

Dette kurset gjennomføres fysisk på et konferansehotell eller bedriftsinternt på deres lokasjon.

Webinar

Våre webinarer er kurs som holdes i et virituelt klasserom, og gjennomføres i sanntid.

E-læring

Du gis tilgang til en læringsportal hvor du selv styrer når du ønsker å gjennomføre kurset, samt i hvilket tempo.

Ofte stilte spørsmål

I henhold til arbeidsmiljøloven har enhver leder av en norsk virksomhet et HMS-ansvar for sine ansatte og for virksomheten. En del av dette ansvaret er å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse om HMS til å kunne sørge for at de ansatte jobber i et trygt og sunt arbeidsmiljø. En del bransjer har særskilte krav til opplæring utover standarden.

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et oppsummerende begrep for alle tiltak som gjøres på en arbeidsplass for at ansatte skal unngå ulykker, bevare en god helse og oppleve å være i et godt arbeidsmiljø.

I Norge er alle bedrifter pålagt av Arbeidsmiljøloven å ha fokus på sine ansattes HMS, og mange bedrifter vil også være lovpålagt å ha utført HMS kurs og være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i arbeidet og validere ovenfor Arbeidstilsynet at bedriften overholder alle lover og regler.

HMS-kurs er en grunnleggende opplæring og innføring i hvordan vi i henhold til arbeidsmiljøloven skal jobbe forebyggende og riktig med arbeidsmiljøet og de ansattes helse og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg til å bli kjent med lovverket får du her kompetanse om hva HMS faktisk er, og hvordan du kan sørge for at HMS-arbeidet deres er riktig og effektivt for nettopp dere.

I tillegg til leder skal også verneombud, tillitsvalgte og AMU-representanter ha HMS-opplæring. Vi anbefaler også at alle ansatte får en form for HMS-opplæring, slik at de kan medvirke til virksomhetenes HMS-ansvar og arbeid, slik lovverket sier.

Vår erfaring er dessuten at effekten av et kurs er langt større dersom flere/alle ansatte i en virksomhet deltar.

Kursene du finner nedover på denne siden passer for ledere, HR-medarbeidere, verneombud, AMU-representanter og ansatte generelt.Alle kursene tar sikte på å øke deltagernes kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) slik at alle deltagerne i et arbeidsmiljø har forutsetninger for å kunne bidra positivt. De er konkrete, effektive og gir omfattende kunnskap om temaer som i sum skal øke trivselen, effektiviteten og lønnsomheten på nettopp deres arbeidsplass.

Enkelte roller og enkelte bransjer er pålagt å gjennomføre andre HMS eller arbeidsmiljøkurs utover den grunnleggende opplæringen alle ledere av norske virksomheter skal ha.

Våre HMS-kurs tar alltid utgangspunkt i hvem kursdeltagerne er; roller og bransjer, slik at eksempler, oppgaver og fokus legges på det som er relevant for deltagerne. Ønsker dere et skreddersydd kurs for bare dere anbefaler vi et bedriftsinternt kurs på deres egen arbeidsplass.

Verneombud og hovedverneombud er pålagt å gjennomføre Grunnkurs i arbeidsmiljø samt påbygge dette til 40-timers HMS-kurs.

Ansatte innen bransjer som sjøfart, offshore og bygg- og anleggsbransjen er underlagt spesielt strenge krav om ulike typer kurs eller opplæring samt dokumentasjon av disse.

Ansatte som jobber med mat er pålagt å ha utført et matsikkerhetskurs som også tar for seg andre HMS-aspekter. Se detaljert liste om kompetansekrav hos Arbeidstilsynet.

Avonova er bransjeleder og godt etablert som Norges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester.

Gjennom våre 6000 bedriftshelsetjeneste-kunder og over 20 000 kurskunder, har vi lært hvor vesentlig det er at medarbeidere og ledere ved en virksomhet har kunnskap om HMS. HMS dreier seg for aller fleste arbeidsplasser om enkle, men effektive rutiner, systemer og tiltak, - som ofte gjør mye for mange. Dette er vi opptatt av å formidle på våre kurs og til våre BHT-kunder!

Vårt fokus er at alle som velger oss som HMS-rådgiver - uansett om det er for kurs eller som samarbeidende bedriftshelsetjeneste - skal oppleve at de i større grad kjenner til sammenhenger mellom utfordringer og årsaker knyttet til de ansattes helse, trivsel og motivasjon. Og at vi sammen finner de rette tiltakene for å nå de mål dere har.

Arbeidstilsynet, HMS-magasinet og vi er helt enige om den saken; Ja!

Lovverket som sier at du som leder skal gjennomføre et HMS-kurs er der fordi den kunnskapen du tilegner deg på et godt, godkjent og omfattende nok HMS-kurs er av stor viktighet og nytte for dine ansatte og din virksomhet. For at dere holder dere friske, trygge, uskadet og kan gjøre jobben deres på en god måte.

Alle våre HMS- og arbeidsmiljøkurs er i henhold til lovverket og føringer fra Arbeidstilsynet og vi vet at det er viktig for deg og dine ansatte.

Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. Du kan også nå oss på kurs@avonova.no eller på telefon 33 12 19 70.

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.