ASSIST

E-læring

Støy på arbeidsplassen

Visste du at støy anses som en av de største helseutfordringene i arbeidslivet? Støyskader utgjør ca. 60 prosent av det totale antallet meldte arbeidsrelaterte sykdommer. I dette kurset vil du lære hva støy er, hvordan det kan påvirke oss, og hva vi kan gjøre for å forebygge uheldige skadevirkninger.

Kursinfo

 • 25 minutter e-læring

 • Passer for alle som arbeider i et støyutsatt miljø, fra kontor til industri

 • Tilgjengelig på laptop, nettbrett og mobil.

Bestill kurs til 490,- per deltaker

Ditt læringsutbytte

 1. Gjennom kurset vil du få opplæring i hva støy er, og hvilken risiko støy innebærer både på kort og lang sikt.

 2. Kurset tar sikte på å gi deg praktiske verktøy for å håndtere støyproblematikk på arbeidsplassen.

 3. Du vil få kjennskap til regelverket som stiller krav til støy i arbeidssituasjoner.

 4. Du vil lære hvordan uheldige skadevirkninger fra støy kan forebygges.

Sentrale temaer i kurset

 1. Hva er støy, og hva gjør støy med hørselen vår på kort og lang sikt?

 2. Hørselsskader, hørseltap og annen helserisiko knyttet til støy.

 3. Regelverk som stiller krav til støy i arbeidssituasjoner.

 4. Forebyggende tiltak og riktig bruk av hørselvern.

Bestill tilgang til kurset

Kurset Støy på arbeidsplassen er et digital kurs. Som kursdeltaker får du tilgang til en læringsportal hvor du selv styrer når du ønsker å gjennomføre kurset, og i hvilket tempo.

Bestill kurs til 490,- per deltaker

Vi har ekstra gode priser ved kjøp av kurspakker. Legg igjen informasjon så kontakter vi deg med et uforpliktende tilbud. Ved å sende inn skjemaet gir du oss ditt samtykke til at vi kan kontakte deg. Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring.

Kursinformasjon

Kurset vil øke din forståelse knyttet til hva støy er, og hvilke risikoer støy medfører på kort og lang sikt. Du vil gjøres kjent med relevante begreper, som tiltaks- og grenseverdier, og du vil få nyttige råd og tips til støyreduserende tiltak.

Målet med kurset er å skape bevissthet rundt risikoen støy representerer, og hvordan man kan gjennomføre forebyggende tiltak for å redusere denne risikoen.

Kurset passer for alle som arbeider i et støyutsatt miljø, fra kontor til industri.

Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Dette er et digital kurs hvor du gis tilgang til en læringsportal hvor du selv styrer tid og tempo for gjennomføring av kurset.

E-læringen består av 4 moduler med tilhørende underleksjoner, og det vil ta ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.