Utbildningar

Vi är Sveriges ledande utbildningsleverantör inom hälsa, miljö och säkerhet och skräddarsyr utbildningar som möter dina behov där du är, när du behöver det.

Kurserna bidrar till att verksamheten håller sig inom arbetsmiljölagen och att vinster och god hälsa byggs – både för de anställda och för företaget.

Bli en mästare på arbetsmiljön!

Kursöversikt

Filtrera kurser 

Här visas 9 av 9 kurser

Learning

Digital

Assist

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning - ONLINE

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i fyra delmoment. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Fysisk

Assist

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning i Lidköping/Skövde

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning som genomförs på plats i Lidköping och Skövde riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Tobaksfritt liv

Tobaksfritt liv kursen ger inspiration, motivation och stöd till ett tobaksfritt liv och ett hållbart arbetsliv. Att med ökad kunskap om tobak och nikotin samt tillvägagångssätt på kort och långsikt skapa förutsättningar att nå tobaks och nikotinfrihet.

Språk Svenska

Lämplig för: Medarbetare, Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

Syftet med utbildningen är att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro. Utbildningen innehåller bland annat: - Lagar och föreskrifter - Roller och Ansvar - Tidiga signaler på ohälsa - Samtalet med medarbetaren - Vad kostar det att inget göra? - Processen vid sjukdom - Plan för återgång i arbete - Case - Arbetsanpassning AFS 2020:5

Att tänka på: - Under utbildningen kommer vi att ha en gemensam dialog, se därför till att du har tillgång till kamera, mikrofon, gärna via hörlurar - Se till att du har stabil internetuppkoppling - Genomför utbildningen på en plats där du är ostörd.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Kemiska Arbetsmiljörisker

Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljöriskerallergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). Enligt föreskrifterna krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av Diisocyanater, Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater.

Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd, samt för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Medarbetare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

TA-Tillämpad avslappning

En forskningsbaserad metod som visat goda effekter på återhämtningsförmåga och ökad livskvalité. TA är lättare att använda i vardagen än många traditionella avslappningsmetoder som exempelvis yoga och meditation eftersom den är snabb, portabel och effektiv.

Språk Svenska

Lämplig för: Medarbetare, Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Sida 1 av 2