Utbildningar

Vi är Sveriges ledande utbildningsleverantör inom hälsa, miljö och säkerhet och skräddarsyr utbildningar som möter dina behov där du är, när du behöver det.

Kurserna bidrar till att verksamheten håller sig inom arbetsmiljölagen och att vinster och god hälsa byggs – både för de anställda och för företaget.

Bli en mästare på arbetsmiljön!

Kursöversikt

Filtrera kurser 

Här visas 21 av 21 kurser

Learning

Digital

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning - ONLINE

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i fyra delmoment. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Avonovas arbetsmiljöutbildning för chefer vänder sig till chefer och arbetsledare och ger deltagaren fördjupade arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Att tänka på:

  • Under utbildningen kommer vi att ha en gemensam dialog, se därför till att du har tillgång till kamera, mikrofon, gärna via hörlurar.

  • Se till att du har stabil internetuppkoppling.

  • Genomför utbildningen på en plats där du är ostörd.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Assist

Digital

Grundläggande arbetsmiljöutbildning 1-dag

Kostnadsfritt för dig som är kund med Assist avtal! Utbildningen fokuserar på det grundläggande arbetsmiljöarbetet som ska förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud

Läs mer om kursen

Assist

Digital

Arbetsmiljöutbildning för chefer 1-dag

Kostnadsfritt för dig som är kund med Assist avtal! Denna utbildning vänder sig till dig som är chef eller ledare som söker en djupare kunskap i arbetsmiljö.

Kursbeskrivning

I denna utbildning får deltagaren kunskap om grundläggande arbetsmiljöarbete och fördjupade kunskaper hur samverkan på en arbetsplats ska fungera.

Innehåll Utbildningen omfattar 1 dag med följande teman:

  1. Varför ska vi jobba med arbetsmiljön?

  2. Säkra arbetsplatser, organisatorisk och social arbetsmiljö

  3. Arbetsmiljölagen, arbetsförordningen och föreskrifter

  4. Roller & ansvar

  5. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  6. Ergonomi och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  7. Arbetsanpassning och rehabilitering

Plats och tid Digital via Zoom. 1 dag kl. 09:00-15:00

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Fysisk

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning i Lidköping/Skövde

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning som genomförs på plats i Lidköping/Skövde riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Occupational health and safety – Avonova’s basic training

Avonova's basic training on occupational health and safety is carried out in four parts. The training is aimed at managers, supervisors, safety representatives, union representatives and those who, based on their function, need knowledge about how occupational health and safety issues should be handled. Focus is on systematic management of occupational health and safety and cooperation between employer and workers.

Språk English

Lämplig för: Manager, Supervisor, Union representatives, Protection agent

Läs mer om kursen

Sida 1 av 4