Utbildningar

Vi är Sveriges ledande utbildningsleverantör inom hälsa, miljö och säkerhet och skräddarsyr utbildningar som möter dina behov där du är, när du behöver det.

Kurserna bidrar till att verksamheten håller sig inom arbetsmiljölagen och att vinster och god hälsa byggs – både för de anställda och för företaget.

Bli en mästare på arbetsmiljön!

Kursöversikt

Filtrera kurser 

Här visas 18 av 18 kurser

Learning

Digital

Assist

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning - ONLINE

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i fyra delmoment. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Assist

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Avonovas arbetsmiljöutbildning för chefer vänder sig till chefer och arbetsledare och ger deltagaren fördjupade arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Att tänka på:

  • Under utbildningen kommer vi att ha en gemensam dialog, se därför till att du har tillgång till kamera, mikrofon, gärna via hörlurar.

  • Se till att du har stabil internetuppkoppling.

  • Genomför utbildningen på en plats där du är ostörd.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Fysisk

Assist

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning i Lidköping/Skövde

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning som genomförs på plats i Lidköping/Skövde riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare, Ledare

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Assist

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Extra tillfällen av grundläggande arbetsmiljöutbildning.  Vi erbjuder en 1-dags utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Språk Svenska

Lämplig för: Chefer, Arbetsledare, Skyddsombud

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Assist

BAS-P & BAS-U

Utbildningen vänder sig till dig som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare på en byggarbetsplats.

BAS-P samordnar i planeringsfasen och BAS-U samordnar i utförandefasen. Båda rollerna är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Mer om utbildningen   BAS-P & BAS-U utbildningen genomförs under en dag och säkerställer att deltagaren uppfyller de krav på kunskap och kompetens som ställs av Arbetsmiljöverket. Utbildningen vänder sig till byggarbetesmiljösamordnare, projektledare, skyddsombud, beställare eller byggherre som behöver kunskap om säker byggarbetsmiljö.

Språk Svenska

Lämplig för: Byggarbetesmiljösamordnare, Projektledare, Skyddsombud, Byggherre , Beställare inom byggarbetsmiljö

Läs mer om kursen

Learning

Digital

Assist

Occupational health and safety – Avonova’s basic training

Avonova's basic training on occupational health and safety is carried out in four parts. The training is aimed at managers, supervisors, safety representatives, union representatives and those who, based on their function, need knowledge about how occupational health and safety issues should be handled. Focus is on systematic management of occupational health and safety and cooperation between employer and workers.

Språk English

Lämplig för: Manager, Supervisor, Union representatives, Protection agent

Läs mer om kursen

Sida 1 av 3