Tobaksfritt liv

Målgrupp

Alla som använder tobak i någon form (rökare, snusare eller annat tobaksbruk) och vill ha hjälp att bli tobaksfria. Även nikotinberoende som vill bli fria kan få stöd.

Laddar kurskalender...

Mer om utbildningen

Målgrupp

Alla som använder tobak i någon form (rökare, snusare eller annat tobaksbruk) och vill ha hjälp att bli tobaksfria. Även nikotinberoende som vill bli fria kan få stöd.

Syfte

Ge inspiration, motivation och stöd till ett tobaksfritt liv och ett hållbart arbetsliv. Att med ökad kunskap om tobak och nikotin samt tillvägagångssätt på kort och långsikt skapa förutsättningar att nå tobaks och nikotinfrihet.

Tillvägagångssätt

Du deltar i en online grupp via Teams tillsammans med kundanställda från olika företag knutna till Avonova. Gruppbehandlingen innebär att man systematiskt arbetar med att ändra beteende, vanor och tankar och hitta strategier för att nå ett tobaksfritt liv.

Totalt deltar du i 8 grupptillfällen där ditt tobaksstopp med fördel planeras mellan tillfälle 2-3.

Att arbeta med att bli tobaksfri är en process. Det är därför av stor vikt att du deltar vid samtliga tillfällen. Varje kurstillfälle kommer ha ett eget team och ge dig strategier och verktyg för att nå ditt mål. Ibland stöter man på svårigheter och då är grupptillfällena ett stöd för att ta sig vidare.

Gruppansvarig

Gruppen hålls av diplomerad tobaksavvänjare på Avonova, Linda Fjällström.

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

13 236 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

10 465 SEK

Pris per deltagare