Kemiska Arbetsmiljörisker

Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljörisker – allergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). Enligt föreskrifterna krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater. OBS särskilda regler för diisocyanater, se nedan.

Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd, samt för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Arbete med diisocyanater För sådant arbete krävs särskild utbildning, var vänlig kontakta ert lokala hälsocenter eller arbetsmiljöingenjör för mer information.

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post. 

Laddar kurskalender...

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

3380 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

2 680 SEK

Pris per deltagare