KBT Stresshanteringsprogram

Att hålla sitt stressystem i god balans är en utmaning för den moderna människan. Stressreaktionen är nödvändig för vårt välbefinnande i väl avvägd dos, medan brist på återhämtning orsakar symtom och skador. När symtomen blivit så omfattande att det är svårt att fungera normalt och innebär lidande krävs konkret förändringsarbete, motivation och inspiration.

Tid: 09:00 - 12:00 - total 9 sammankomster

Plats: Avonova Klara Strand D, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm

Laddar kurskalender...

Mer om kursen

Målgrupp

Medarbetare och chefer med långvarig eller återkommande stress-/utmattningsproblematik

Syfte

Målsättningen är att deltagarna ska få förståelse för varför stress uppstår och vad som krävs för att bryta den. Efter kursen ska deltagarna ha tillgång till en rad olika tekniker för att hantera stress och för att göra beteendeförändringar i riktning mot ett hållbart arbetsliv.

Kundnytta

Forskning visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod mot stress och utmattningsbesvär. Senare års studier har även visat att program som kombinerar KBT med stöd i arbetet och rehabiliteringsprocessen ger effekter på både arbetstrivsel och arbetsförmåga. Kursen har goda resultat och mycket nöjda deltagare.

Metod

Kursen/gruppen pågår under nio tillfällen, á 3 timmar. Sista tillfället är ett uppföljningstillfälle. Innehållet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och på tekniker som har forskningsstöd och som visat sig vara effektiva vid stress. Kursen innehåller bland annat strategier för återhämtning, hantering av stressande tankar, övning i gränssättning, kommunikationsteknik och avslappning. Deltagarna kommer även att få KBT-inriktade strategier mot eventuella sömnproblem. Mellan tillfällena ingår även hemuppgifter och övningar i deltagarens vardag. Kursen/gruppen utvärderas genom självskattningsformulär, före och efter deltagande.

Följande inslag ingår i kursen:

  1. Psykoedukation/information kring stress och utmattning. Grundläggande fysiologiska och neuropsykologiska processer.

  2. Identifiera stressbeteenden samt kartlägga över- och underskottsbeteenden i förhållande till en balanserad livsstil.

  3. Vanliga bakomliggande problemområden, till exempel oro, perfektionism, uppskjutande och gränssättning.

  4. Egenomsorg och hälsa: sömn, kost, motion, avslappning och medveten närvaro

  5. Stressande tankar; Att lära sig att ifrågasätta tankar, acceptans och oroshantering. Att styra uppmärksamheten.

  6. Sunt självhävdande. Att lära sig kommunicera behov och önskemål och samtidigt bevara relationer.

  7. Långsiktiga värderingar, arbetsanpassning, och arbetsåtergång/skyddande faktorer.

  8. Sammanfattning och vidmakthållandeplan.

  9. Uppföljning, problemlösning och ny målsättning

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

24 696 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

19 600 SEK

Pris per deltagare