Grundläggande arbetsmiljöutbildning 1-dag

Kostnadsfritt för dig som är kund med Assist avtal!

Kostnadsfritt för dig som är kund med Assist avtal! Utbildningen fokuserar på det grundläggande arbetsmiljöarbetet som ska förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö.

Kursbeskrivning

Denna utbildning vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra personer som hanterar arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Huvudfokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet och vikten av samverkan.

Genom att delta i utbildningen får deltagarna möjlighet att utveckla en förståelse för hur man kan hantera arbetsmiljöfrågor på ett strukturerat och systematiskt sätt. Deltagare lär sig att identifiera och bedöma potentiella risker och faror på arbetsplatsen samt att vidta lämpliga åtgärder för att minimera dem.

Utbildningen säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar.

Innehåll

Utbildningen omfattar 1 dag och följande teman:

  1. Varför ska vi arbeta med arbetsmiljön?

  2. Arbetsmiljölagen, arbetsförordningen & föreskrifter

  3. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  4. Ergonomi och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  5. Arbetsanpassning och rehabilitering

Plats och tid: Digital via Zoom. 1 dag kl. 09:00-16:00

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Läs mer om AFA Försäkring och stödet du kan söka här

Laddar kurskalender...

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

6 990 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

5 490 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund med Assistavtal

0 SEK

Pris per deltagare