Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning i Lidköping/Skövde

2 dagar med 4 pass

 • 4-5 oktober 2023 Skövde

 • 8-9 november 2023 Skövde

 • 6-7 december 2023 Lidköping

Plats:

 • Avonova Lidköping, Kållandsgatan 4, 531 30 Lidköping

 • Avonova Skövde, Torggatan 17B, 541 30 Skövde

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Inklusive för- och eftermiddagsfika och lunch. Avbokningsregler: ska avbokas minst fem dagar före utbildningstillfälle, annars debiteras priset för kursen. Mer information om utbildningen och dess delmoment finner du nedan.

Laddar kurskalender...

Mer om utbildningen

Del 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete kl. 8:00-12.00

Utbildare: Mattias Lyderbäck, arbetsmiljöingenjör

 • Arbetsmiljölagen (AML)

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1

 • Arbetsmiljöfaktorer som ni kan utsättas för i er vardag: buller, vibrationer, kemikalier etc.

 • Roller och ansvar

Del 2 - Organisatorisk och social arbetsmiljökl. 13:00-16.00

Utbildare: Tobias Björk, organisationskonsult

 • Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

 • Psykosociala risk- och friskfaktorer

 • Hälsofrämjande arbetsplats

 • Stress och stresshantering

 • Reaktioner individ och grupp

 • Bemötande och hantering

 • Diskriminering och kränkande särbehandling

Del 3 - Rehabilitering kl. 8:00-12.00

Utbildare: Linda Nilsson, rehabkoordinator

 • Lagar och föreskrifter

 • Roller och Ansvar

 • Tidiga signaler på ohälsa

 • Samtalet med medarbetaren

 • Vad kostar det att inget göra?

 • Processen vid sjukdom

 • Plan för återgång i arbete

 • Case 

 • Arbetsanpassning AFS 2020:5

Del 4 - Ergonomi & Hälsa kl. 13:00-16.00

Utbildare: Gabriella Skogsberg, fysioterapeut

 • Kroppen som arbetsredskap

 • Vad är en belastningsskada?

 • Riskbedömning

 • Kontorsergonomi

 • Tungt och lätt arbete – risker

 • Arbetsteknik

 • Lagstiftning (arbetsmiljöverkets föreskrifter)

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Läs mer om AFA Försäkring och stödet du kan söka här

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

12 360 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

10 450 SEK

Pris per deltagare