Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning i Lidköping/Skövde

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning 2 dagar med 4 pass

Plats:

 • Avonova Lidköping, Kållandsgatan 4, 531 30 Lidköping

 • Avonova Skövde, Torggatan 17 B , 541 30 Skövde

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor. Inklusive för- och eftermiddagsfika och lunch. Avbokningsregler: ska avbokas minst fem dagar före utbildningstillfälle, annars debiteras priset för kursen. Mer information om utbildningen och dess delmoment finner du nedan.

Laddar kurskalender...

Mer om utbildningen

Del 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete kl. 8:00-12.00

Utbildare: Mattias Lyderbäck, arbetsmiljöingenjör

 • Arbetsmiljölagen (AML)

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1

 • Arbetsmiljöfaktorer som ni kan utsättas för i er vardag: buller, vibrationer, kemikalier etc.

 • Roller och ansvar

Del 2 - Organisatorisk och social arbetsmiljö BAS kl. 13:00-16.00

Utbildare: Rikard Sundberg, psykolog

 • Föreskriften

 • Psykosociala risk- och friskfaktorer

 • Hälsofrämjande arbetsplats

 • Stress och stresshantering

 • Reaktioner individ och grupp

 • Bemötande och hantering

 • Diskriminering och kränkande särbehandling

Del 3 - Rehabilitering kl. 8:00-12.00

Utbildare: Linda Nilsson, rehabkoordinator

 • Tidiga signaler på ohälsa

 • Vad kostar det att inget göra?

 • Olika aktörers ansvar och roller (chef, medarbetare, skyddsombud, försäkringskassa, sjukvård, företagshälsovård med mera)

 • Arbetsanpassning AFS 2020:5

 • Lösning av verklighetsbaserade case

Del 4 - Ergonomi & Hälsa kl. 13:00-15.00

Utbildare: Annelie Berg, fysioterapeut

 • Kroppen som arbetsredskap

 • Vad är en belastningsskada?

 • Riskbedömning

 • Kontorsergonomi

 • Tungt och lätt arbete – risker

 • Arbetsteknik

 • Lagstiftning (arbetsmiljöverkets föreskrifter)

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Läs mer om AFA Försäkring och stödet du kan söka här

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

12 360 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

10 450 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund med Assistavtal

0 SEK

Pris per deltagare