Arbetsmiljöutbildning för chefer 1-dag

Kursbeskrivning

I denna utbildning får deltagaren kunskap om grundläggande arbetsmiljöarbete och fördjupade kunskaper hur samverkan på en arbetsplats ska fungera.

Innehåll

Utbildningen omfattar 1 dag med följande teman:

  1. Varför ska vi jobba med arbetsmiljön?

  2. Säkra arbetsplatser, organisatorisk och social arbetsmiljö

  3. Arbetsmiljölagen, arbetsförordningen och föreskrifter

  4. Roller & ansvar

  5. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  6. Ergonomi och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  7. Arbetsanpassning och rehabilitering

Plats och tid: Digital via Zoom. 1 dag kl. 09:00-15:00

ID06

Avonova är ackrediterad av ID06 AB och du som har genomfört utbildningen kommer du att erhålla ett intyg som bevisar att du besitter dokumenterade kunskaper om de krav som ställs för denna utbildning.

Läs mer om ID06 AB

Laddar kurskalender...

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

6 990 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

5 490 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund med Assistavtal

0 SEK

Pris per deltagare