Avonovas Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs i fyra delmoment. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Mer information om utbildningen och dess delmoment finner du nedan.

Laddar kurskalender...

Mer om utbildningen

Utbildningen säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Utbildningen ges i fyra delar (3 dagar) som stöd till den som är ny i rollen eller vill friska upp kunskaperna.

DAG 1

  • Grundläggande regelverk, Arbetsmiljölagen, SAM och olika roller och ansvar, kl. 10-15

DAG 2

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utmaningar kopplat till arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling, kl. 10-12

  • Ergonomi. Grundläggande kunskap kopplat till regelverk och praktisk tillämpning, kl. 13-15

DAG 3

  • Rehabilitering. Regelverk och praktisk hantering av rehabprocess, kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post.

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Läs mer om AFA Försäkring och stödet du kan söka här

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

14 950 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

11 500 SEK

Pris per deltagare