Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

Syftet med utbildningen är att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Lagar och föreskrifter

 • Roller och Ansvar

 • Tidiga signaler på ohälsa

 • Samtalet med medarbetaren

 • Vad kostar det att inget göra?

 • Processen vid sjukdom

 • Plan för återgång i arbete

 • Case

 • Arbetsanpassning AFS 2020:5

Att tänka på:

 • Under utbildningen kommer vi att ha en gemensam dialog, se därför till att du har tillgång till kamera, mikrofon, gärna via hörlurar.

 • Se till att du har stabil internetuppkoppling.

 • Genomför utbildningen på en plats där du är ostörd.

Plats: Digitalt via Teams - länk skickas via e-post.

Tid: kl. 08:00-12:00

För mer information och anmälan: learning@avonova.se

Laddar kurskalender...

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

3 775 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

2 996 SEK

Pris per deltagare