Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud - extra tillfällen (1 dag)

Extra tillfällen av grundläggande arbetsmiljöutbildning - 1 dag

Vi erbjuder en 1-dags utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Utbildningen säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. 

Utbildningen hålls mellan 08:00-16:00 (med lunch paus och massa bensträckare.)

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023. 

Laddar kurskalender...

Sök stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår från 2021 till 2023.

Läs mer om AFA Försäkring och stödet du kan söka här

Prisöversikt

Företag utan avtal med Avonova

7 056 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund

5 600 SEK

Pris per deltagare

Avonova kund med Assistavtal

0 SEK

Pris per deltagare