25 min

Norsk

E-læring

Smittevern på arbeidsplassen

For å hindre spredning av smitte på arbeidsplassen er det viktig at både ledere og ansatte i virksomheten har kunnskap om hvordan smitte overføres, og hvordan smitte kan hindres. I dette kurset gis du en innføring i smittevern, og du lærer om hvordan dere kan ivareta smittevernet og forebygge smitte på arbeidsplassen.

 • 25 minutter e-læring

 • Passer for alle

 • Tilgjengelig på laptop, nettbrett og mobil

 • Kurset er gratis

Bestill kurset

Ditt læringsutbytte

 1. Du vil få en forståelse for hvordan smitte overføres, og hvordan smitte kan hindres.

 2. Kurset er praktisk rettet, og gir deg konkrete verktøy som kan benyttes i egen kartlegging og risikovurdering av smittefare.

 3. Du vil få innsikt i hva loven sier om smittevernstiltak.

Sentrale temaer i kurset

 1. Virus, bakterier og smitteveier.

 2. Enkle smittevernstiltak.

 3. Sjekkliste for kartlegging og risikovurdering av smittefare.

 4. Tips til rengjøring.

 5. Korrekt bruk av munnbind.

 6. Relevant regelverk knyttet til smittevern.

Bestill tilgang til kurset

Smittevern på arbeidsplassen er et digitalt kurs. Som kursdeltaker får du tilgang til en læringsportal hvor du selv styrer når du ønsker å gjennomføre kurset, og i hvilket tempo. Kurset er gratis.

Bestill kurset

Kursinformasjon

Kurset har som mål å øke din forståelse for hvordan smittekjeden fungerer, hvordan smitte overføres, og hvordan smitte kan hindres.

Gjennom kurset vil du få råd knyttet til smittevern av Avonovas yrkeshygienikere. 

Du vil blant annet lære om hvordan bakterier og virus smitter, om enkle smittevernstiltak, samt om indirekte kontaktsmitte og hvordan dette kan forebygges. I tillegg vil du få innsikt i hva loven sier om smittevernstiltak, og få tilgang til praktiske verktøy for kartlegging og risikovurdering av smittefare. 

Kurset passer for alle.

Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Dette er et digital kurs hvor du gis tilgang til en læringsportal hvor du selv styrer tid og tempo for gjennomføring av kurset.

E-læringen består av 10 leksjoner og det vil ta ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.