ASSIST

Fysisk kurs

Webinar

Bedriftsinternt

HMS-kurs for ledere

HMS-kurs for ledere er et heldagskurs som ivaretar den lovpålagte opplæringen i helse, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere og ledere i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg lover og regler som ligger til grunn for et forsvarlig arbeidsmiljø, og er basert på arbeidsmiljøloven §3-5.

Kursinfo

 • 1 dags HMS-kurs

 • Passer for ledere og mellomledere med personalansvar

 • Kurset gjennomføres i fysisk eller virtuelt klasserom

 • Kurset leveres også bedriftsinternt

Ditt læringsutbytte

 1. Grundig gjennomgang av HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

 2. Solid forståelse for hvordan du i din HMS-rolle kan bidra til å skape et godt HMS-arbeid i egen virksomhet.

 3. Forståelse for hva regelverkskravene betyr i praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet.

Laster inn kurskalender...

Mer info om HMS-kurs for ledere

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet.

Hvem bør ta dette kurset?

 • Arbeidsgivers øverste leder (lovpålagt)

 • Ledere/mellomledere med personalansvar (kompetanse lovpålagt)

Arbeidsgiver, i praksis daglig leder, er lovpålagt å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres til andre. I virksomheter som opererer under flere organisasjonsnummer, skal øverste leder per organisasjonsnummer også kunne dokumentere slik opplæring.

For ledere stilles krav om kompetanse i HMS, og denne må tilpasses lederoppgavene: For ledere med personalansvar (eller også utstrakt økonomiansvar) forventes samme kompetanse som for daglig leder. Fordi denne kompetansen også må kunne dokumenteres, er det vanlig praksis å gi også andre ledere enn daglig leder denne opplæring.

Dersom du er leder og sitter i din bedrifts arbeidsmiljøutvalg, har du krav til gjennomføring av Grunnkurs i arbeidsmiljø.

Kurset skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet - og hvorfor man skal jobbe med dette.

Kurset er tilgjengelig digitalt i 12 måneder og det tar ca. 7 timer å gjennomføre.

Opplæringen støtter bedriften, og setter arbeidsgiver i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt.

 • Hvordan man kartlegger fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

 • Hvordan ledere kan målstyre tiltak, risikostyre og unngå ulykker på arbeidsplassen

 • Måten vi praktiserer helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak på arbeidsplassen

 • Hvordan HMS påvirker arbeidstakere, organisasjonen og arbeidsmiljøet

Oppsummert bidrar HMS kurs for ledere til at deltagere kan identifisere, evaluere og kommunisere informasjon om arbeidsplassen og miljømessige forhold som kan ha skadelig innflytelse på arbeidstakernes helse. Deltakere blir dermed en større ressurs for bedriften.

 • Bakgrunnen for kurset (lovkravene i Arbeidsmiljøloven §3-5)

 • Lovverket og rollene i HMS arbeidet

 • Systematisk HMS-arbeid

 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer og yrkeshygiene

 • Sykefravær og sykefraværsoppfølging

 • Ergonomi på arbeidsplassen

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Webinar :

BHT kunde  4990,- per deltaker

Assist kunde 0,- per deltaker

Ikke kunde 5490,- per deltaker

Fysisk:

BHT kunde  5490,- per deltaker

Assist kunde 0,- per deltaker

Ikke kunde 5990,- per deltaker

Kundeopplevelser

Mange av våre kunder opplever Avonova som en kursarrangør med god kompetanse innen HMS arbeid. Dette HMS-kurset for ledere forbereder ledere på virkelighetscenarioer fra arbeidslivet og går gjennom viktige lovverk med engasjerende video, tekst, lyd og bilder. Vi vet at alle lærer på forskjellige måter og det har vi også tatt hensyn til i våre kurs.

Les mer

Vi opplever Avonova som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. For oss er det avgjørende at de tilbyr mange og varierte kurs.

Særlig setter vi pris på at Avonova gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre.

Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. Du kan også nå oss på kurs@avonova.no eller på telefon 33 12 19 70.

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.