ASSIST

Fysisk kurs

Webinar

Bedriftsinternt

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Et HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i HMS for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU), opplæring for arbeidsgivere og tillitsvalgte. For dem uten krav til 40 timer opplæring, kan deltakerne velge å gjennomføre kun første del av kurset.

Kursinfo

 • 40 timers HMS-kurs

 • 2 dager klasserom (09:00-16:00), e-læring og hjemmeoppgave

 • Passer for ledere, medlemmer av AMU, HR og HMS-personell

 • Kurset gjennomføres i fysisk eller virtuelt klasserom

 • Kurset leveres også bedriftsinternt

Ditt læringsutbytte

 1. Grundig gjennomgang av HMS-temaene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

 2. Solid forståelse for hvordan du i din HMS-rolle kan bidra til å skape et godt HMS-arbeid i egen virksomhet.

 3. Forståelse for hva regelverkskravene betyr i praksis, og viktigheten av et godt samarbeid og medvirkning i HMS-arbeidet.

Laster inn kurskalender...

Mer info om kurset

Opplæring er en sentral del av HMS-arbeidet, og kunnskap er avgjørende for å kunne oppnå et godt HMS-arbeid i praksis. Å gi alle involverte parter i HMS-arbeidet opplæring, er et viktig steg på veien for at din virksomhet skal kunne etterleve lovkravene på en god måte.

Grunnkurs i arbeidsmiljø er et fullverdig 40-timerskurs for:

 • Verneombud

 • Hovedverneombud

 • Varaverneombud

 • Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

For verneombud, hovedverneombud, varaverneombud og AMU-medlemmer krever arbeidsmiljøloven og forskriftene en opplæring på minimum 40 timer. Selv om det også kan være behov for noe intern opplæring, vil dette kurset dokumentere at minsteomfanget er gjennomført, samtidig som du kan føle trygghet i at deltaker har fått en grundig opplæring i HMS-arbeid.

Kurset passer også andre med krav til opplæring:

 • Daglig leder

 • Øvrige ledere

 • HR- og HMS-personell

 • Tillitsvalgte

Daglig leder har plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Øvrige ledere skal ha nok kompetanse i HMS til å lede arbeidet på en god og forsvarlig måte. Alternativet HMS-kurs for ledere er en raskere gjennomgang av regelverket, mens Grunnkurs i arbeidsmiljø vil gi ledere en grundigere innføring i temaet.

De som ikke har krav til 40-timerskurs, kan velge å gjennomføre bare klasseromsdelen av kurset. Dette gjelder også verneombud eller AMU med avtale om kortere opplæring. Også HR-personell, HMS-personell og tillitsvalgte har behov for opplæring, og dette kurset gir nyttig kompetanse for deres arbeid i virksomheten.

NB. Ledere som sitter i AMU har krav om 40-timerskurs.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskap, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet.

Vi forventer imidlertid at kursdeltaker kommuniserer godt på norsk. Alternativt tilbys dette kurset også på engelsk.

For å gjennomføre e-læringsdelen av kurset, trenger deltaker tilgang til en datamaskin med internett.

Dersom deltaker må gjennomføre e-læringen på eget utstyr hjemme, minner vi om at også e-læringsdelen av kurset skal regnes som arbeidstid.

Grunnkurs i arbeidsmiljø er et tredelt kurs

1)        2 dagers klasseromskurs (2 dager kl. 09:00 - 16:00)

Klasseromskurset gjennomføres enten i et virtuelt klasserom eller på en av våre mange kurslokasjoner i hele Norge. En trygg kursholder leder deltakerne gjennom de ulike HMS-temaene, og det legges til rette for stor deltakelse gjennom erfaringsutveksling, spørsmål, diskusjoner og gruppearbeid. Med maksimalt 30 deltakere per kurs, blir alle sett og hørt, og kursdeltakerne vil motta kursmateriell og ressurser som et elektronisk eller fysisk kurskompendium.

2)        E-læringskurs (2 dager)

Uken etter klasseromskurset, aktiveres tilgang til e-læringskurset. Denne delen av kurset bygger på klasseromskurset, og gir mulighet til repetisjon og dypdykk i temaene fra klasserommet. E-læringen er bygget opp som 8 moduler med en god blanding av video, tekst og interaktive spørsmål og oppgaver. Hver modul avsluttes med en liten test. Fordi deltaker gjennomfører denne delen av kurset på egenhånd, gir det mulighet til å jobbe seg gjennom materialet i eget tempo, og fortløpende repetere temaer som oppleves utfordrende. Totalt estimeres e-læringskurset til 16 timer (8 moduler x ca. 2 timer), og vi anbefaler å gjerne spre gjennomføringen utover flere dager.

3)        Praktisk oppgave (1 dag)

Det er én sak å «ha lest noe i en bok» og en annen sak å forstå hvordan noe fungerer i praksis. Etter endt klasseromskurs og e-læringskurs, vil deltaker ha fått en god dose HMS-faglig påfyll. Men hva skal deltakeren gjøre med denne? Hvordan tar vi denne nye kunnskapen med oss tilbake til jobben, og hvordan omsetter vi kunnskapen til praksis?

Den praktiske oppgaven er en mal som lastes ned på slutten av e-læringskurset, og den gir deltaker og nærmeste leder* i oppgave å gå gjennom hvordan viktige emner fra kurset fungerer i egen virksomhet. Det skal avklares rammer for samarbeid, og malen kan også brukes til å avdekke viktige fokusområder.

* Det finnes en tilpasset mal også for virksomhetens øverste leder.

Prisen for Grunnkurs i arbeidsmiljø inkluderer alle kursets tre deler.

Kursdeltaker får kursbevis: Kursbevis gis både for klasseromskurset og for hele kurset.

 • Hva er HMS?

 • Introduksjon til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

 • Roller i HMS-arbeidet

 • Varsling om kritikkverdige forhold

 • Arbeidsrelatert skade og sykdom

 • Internkontrollforskriften

 • Hvordan jobbe systematisk og målrettet med HMS

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet

 • Risikovurderinger

 • Handlingsplan (oppfølging av risiko or mangler)

 • Psykososialt arbeidsmiljø

 • Fysisk arbeidsmiljø

 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

 • Ergonomi

 • Sykefravær; forebygging og oppfølging

 • Rus og AKAN

Webinar :

BHT kunde  7990,- per deltaker

Assist kunde 0,- per deltaker

Ikke kunde 9490,- per deltaker

Fysisk:

BHT kunde  8990,- per deltaker

Assist kunde 0,- per deltaker

Ikke kunde 10490,- per deltaker

Kundeopplevelser

Mange av våre kunder opplever Avonova som en kursarrangør med god kompetanse innen HMS arbeid. Dette HMS-kurset for ledere forbereder ledere på virkelighetscenarioer fra arbeidslivet og går gjennom viktige lovverk med engasjerende video, tekst, lyd og bilder. Vi vet at alle lærer på forskjellige måter og det har vi også tatt hensyn til i våre kurs.

Les mer

Vi opplever Avonova som en dyktig kursarrangør som kjenner konsernet vårt godt. For oss er det avgjørende at de tilbyr mange og varierte kurs.

Særlig setter vi pris på at Avonova gjennom sin kjennskap til Telenor kan skreddersy kurs for ledergruppene våre.

Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. Du kan også nå oss på kurs@avonova.no eller på telefon 33 12 19 70.

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.