HMS

E-læring

Kurs i diisocyanater

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Diisocyanater brukes blant annet som isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Noen eksempler:

  • Byggeskum

  • Lim

  • Maling og lakk

  • Skumplast

  • Skosåler

Dersom noen av produktene dere bruker inneholde diisocyanater trenger dere kurset og vi utvikler nå et grunnkurs som alle eksponerte, og deres ledere, må gjennomføre. Vær oppmerksom på at grunnkurset må suppleres med ekstra opplæring for enkelte typer arbeid. Dere skal ha et stoffkartotek med informasjon om alle stoffer dere bruker, og der finner du sikkerhetsdatablader som beskriver om diisocyanater finnes hos dere. Du kan nå melde din interesse for å delta på kurset, så følger vi deg opp når påmelding åpner.

Om kurset

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres.

Det er et krav at arbeidstakere skal ha mulighet for muntlig dialog med en ekspert på temaet, og alle må derfor melde seg på ett av disse webinarene for å få godkjent kurs. Alle våre eksperter er yrkeshygienikere med kunnskap om kjemikalier og helsefare.

Opplæringen må gjentas hvert 5. år.

Utvidet opplæring

Myndighetene har besluttet at brukere av diisocyanater som har arbeidsoppgaver som medfører moderat- eller sterkt forhøyet risiko må supplere grunnkurset med tilleggsmoduler.

For virksomheter med behov for forsterket opplæring, vil vi kunne supplere e-læringskurset med et bedriftsintert webinar, der vi gjennomgår relevante tema. Senere vil vi se på muligheten for å sette opp åpne bransjerettede webinarer.

Utvidet opplæring tar omkring 60-90 minutter.

Les mer om utvidet opplæring

Pris per modul

Ikke kunde

1.390,-

Pris per deltaker

BHT kunde

890,-

Pris per deltaker

Assist kunde

668,-

Pris per deltaker

Dette kurset vil snart være tilgjengelig. Fyll ut skjemaet og meld din interesse for å motta mer informasjon når påmelding åpner.

Vil du høre mer om hvordan du kan redusere kostnadene i din bedrift og øke motivasjonen til dine ansatte? Legg igjen ditt telefonnummer, så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat. Ved å sende inn gir du oss ditt samtykke i at vi kan kontakte deg. Du finner mer info i vår personvernerklæring.

Kursinformasjon

  • Ikke kunde: 1 390,-

  • BHT kunde: 890,-

  • Assist kunde: 668,-

Typisk arbeidstakere som bare håndterer diisocyanater i lukkede systemer, eller som kun anvender små mengder i velventilerte områder og svært kortvarig. Bruk av enkomponent byggskum faller inn under denne kategorien. Det samme gjør transport av slike stoffer i lukkede beholdere.

Disse trenger først og fremst å kjenne til stoffenes egenskaper, gode beskyttelsesprinsipper, beskyttelse av huden, god arbeidshygiene o.l. Arbeidstakerne har relativt lav risiko for innånding av diisocyanater i konsentrasjoner som er farlige.

Typisk alle som bruker større mengder diisocyanater enten i åpne systemer ved maskiner, eller ved påføring av stoffer manuelt. Maling med rulle og kost faller inn under denne kategorien. Det samme gjelder liming av større overflater med polyuretenbasert lim, eller hyppig bruk av slike festemidler. Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur faller også inn under dette opplæringsnivået.

Tommelfingerregel: der man ikke med rimelig grad av sikkerhet kan utelukke at innånding av farlige konsentrasjoner vil kunne forekomme, skal denne opplæringen gjennomføres. Der vesentlig hudkontakt forekommer skal denne opplæringen utføres selv der grenseverdiene ikke kan overstiges.

Typisk alle som jobber i produksjonsdelen av støperier. Alle som jobber med åpne blandinger som holder høyere temperatur enn 45 grader celsius. Alle som jobber med sprøytepåføring av diisocyanatholdige blandinger.

Modul 1 – Introduksjon

Modul 2 – Hva er diisocyanater?

Modul 3 – Diisocyanater og helsefare

Modul 4 – Eksponering og yrkeshygiene

Modul 5 – Atferd som fremmer sikkerhet

Modul 6 – Uhell, førstehjelp og oppfølging av syke

Modul 7 - Kursprøve

Modul 8 – Oppsummering og avslutning

Modul 9 – Webinar med ekstra informasjon + Q&A