HMS

E-læring

Grunnopplæring i arbeid med diisocyanter

Alle som bruker diisocyanter og diisocyant-holdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres.

Vi har utviklet et grunnkurs som alle eksponerte må gjennomføre. I tillegg leverer vi utvidet opplæring på nivå 2 og 3 for de som har risikoforhold som tilsier at at det er nødvendig.

Eksponeringer som krever nivå 1 av kurset:

 • Arbeid med byggskum for monteringmontering av vinduer, dører o.l

 • Skifte av bilruter m/isocyantholdig lim under 45 °C

 • Kortvaring arbeid med tyktflytende lim o.l. av MDI

 • Transport av diisocyanter uten lossing og lasting

Om kurset

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres. Opplæringen må gjentas hvert 5. år.

Det er et krav at arbeidstakere skal ha mulighet for muntlig dialog med en ekspert på temaet, og alle må derfor melde seg på ett av disse webinarene for å få godkjent kurs. Alle våre eksperter er yrkeshygienikere med kunnskap om kjemikalier og helsefare.

Utvidet opplæring

Vi har utviklet et grunnkurs som alle eksponerte må gjennomføre. Vi leverer også utvidet opplæring på nivå 2 og 3 for de som har risikoforhold som tilsier at at det er nødvendig.

Myndighetene har besluttet at dersom man har eksponering som medfører moderat- eller sterkt forhøyet risiko, må det kunne dokumenteres gjennomført kurs på nivå 2 eller nivå 3, avhengig av eksponeringsgraden.

Dere skal ha et stoffkartotek med informasjon om alle stoffer dere bruker, og der finner du sikkerhetsdatablader som beskriver om diisocyanater finnes hos dere.

Finn ut hvilken opplæring du trenger

Pris nivå 1

Ikke kunde

1.390,-

Pris per deltaker

BHT kunde

890,-

Pris per deltaker

Assist kunde

668,-

Pris per deltaker

Laster inn kurskalender...

Nivå 2 av kurset

Eksempel på eksponering som krever opplæring på nivå 2:

 • Påføring av stoffer med rull, pensel, helling, drypping o.l

 • Arbeid med åpne løsninger ved romtempratur

 • Rengjøring og håndtering av avfall med diisocyanter

 • Spraying i velventilert og spesialtilpasset lakkboks

 • Bearbeiding av romtempererte, uherdede produkter

Utforsk nivå 2

Nivå 3 av kurset

Eksempel på eksponering som krever opplæring på nivå 3:

 • Bruk av trykksprøyte/spray

 • Håndterer ufullstendig herdede, varme produkter

 • Arbeider med varme løsninger og reaksjonsprodukter > 45 °C

 • Støperiarbeid

 • Vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr

Utforsk nivå 3

Kursinformasjon

 • Ikke kunde: 1 390,-

 • BHT kunde: 890,-

 • Assist kunde: 668,-

Typisk arbeidstakere som bare håndterer diisocyanater i lukkede systemer, eller som kun anvender små mengder i velventilerte områder og svært kortvarig. Bruk av enkomponent byggskum faller inn under denne kategorien. Det samme gjør transport av slike stoffer i lukkede beholdere.

Disse trenger først og fremst å kjenne til stoffenes egenskaper, gode beskyttelsesprinsipper, beskyttelse av huden, god arbeidshygiene o.l. Arbeidstakerne har relativt lav risiko for innånding av diisocyanater i konsentrasjoner som er farlige.

Nivå 2 er for deg som har arbeidsoppgaver med moderat risiko.

Dette inkluderer:

 • Arbeid med åpne blandinger ved romtemperatur for eksempel pålegging med pensel/rull, dypping, helling.

 • De som mekanisk bearbeider ufullstendig herdede produkter som ikke lenger er varme, typisk samme dag som produsert.

 • Alle som jobber med rengjøring og avfallsbehandling der diisocyanater er i bruk (uherdet).

 • Andre tilsvarende eksponeringsforhold.

Tommelfingerregel: Der man ikke med rimelig grad av sikkerhet kan utelukke at innånding av farlige konsentrasjoner vil kunne forekomme, skal denne opplæringen gjennomføres. Der vesentlig hudkontakt forekommer skal denne opplæringen utføres selv der grenseverdiene ikke kan overstiges.

Nivå 2 er for deg som har arbeidsoppgaver med høy risiko.

Dette inkluderer:

 • De som håndterer ufullstendig herdede produkter som fortsatt er varme, eller som håndterer løsninger med mer enn 45 °C.

 • Alle som jobber med påføring ved bruk av trykksprøyte/spray.

 • Vedlikehold og reparasjoner der eksponeringen kan være særlig høy, f.eks. i tanker kan også utløse behov.

 • Andre tilsvarende eksponeringsforhold.

Nei, det trenger du ikke.

Dersom du har risikoforhold som tilsier at du må ha opplæring på enten nivå 2 eller nivå 3, trenger du kun å bestille et av disse for å oppfylle kravene.

For eksempel om du trenger opplæring på nivå 3, trenger du ikke å gjennomføre verken nivå 1 eller 2. Det samme gjelder om du trenger nivå 2, da trenger du ikke å gjennomføre nivå 1.

Kurset grunnopplæring i arbeid med diisocyanter er for dem med lav eksponering.

Modul 1 – Introduksjon

Modul 2 – Hva er diisocyanater?

Modul 3 – Diisocyanater og helsefare

Modul 4 – Eksponering og yrkeshygiene

Modul 5 – Atferd som fremmer sikkerhet

Modul 6 – Uhell, førstehjelp og oppfølging av syke

Modul 7 - Kursprøve

Modul 8 – Oppsummering og avslutning

Modul 9 – Webinar med ekstra informasjon + Q&A

Har du spørsmål om kurset eller ønsker å bestille et internt kurs til bedriften din? Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. Du kan også nå oss på kurs@avonova.no eller på telefon 33 12 19 70.

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.